Studiu de relativitate

Proiectie verticala-Jurnal Noiembrie

Arabescuri de lumină – (my photo)


florile galbene
îmi îngălbenesc bănuială că nu este toamnă,
ci doar inexprimabila lumină.

Anunțuri

Rara fericire

Rara fericire-Jurnal Noiembrie

Între galben și albastru – (my photo)


cât de melodios e acest cerc îndepărtat al cerului
despletit în cânturile sale
cu palmele,
din verdele grădinii,
până-n vârful dâmbului.

se-ntorc în stoluri păsări,
lumina cu glasul blând își pipăie calea
pe coasta râpei,
în urcușul văilor
brazde de-albastru de-nu-mă-uita
înnoptează-ntre frunzele-abia născute.

asfințitul coboară-n grădini-grădini de aur,
cerul se deschide în supusă și inepuizabilă taină
iar eu adorm suind zorii în dulcea rotirea-stelelor
și-apoi cobor, pe jumătate adormită, întru nemișcata bunei dimineți.

Flori necunoscute

Flori necunoscute-Jurnal Noiembrie.jpg

Flori necunoscute – (my photo)


parcă-ar vorbi pacea în liniștea ei,
căzând în labirintul inimii mele;
din verde în verde,
prin hățișul de crengi,
am revăzut născându-se zboruri
din vârful buzelor mele.