sublim tăcut

YouTube


lipind urechea de intrarea inimii
pregătită sufletului
fără nicio nerăbdare mă voi încovoia
într-o pâlpâire şovăielnică
prelungindu-mi freamătul printre ierburi
și-ncetul cu încetul
pe vârful brațelor renăscute
în slava culmilor
voi răsari în umbra îngerului meu călăuză
care mă va duce de mână ca pe un orb
și poate-am să te revăd pentru totdeauna
în cugetul meu dezgropat
tăcut și urzit din naștere
din trupul tău și sufletul meu

de-aș putea
chiar și cu mâna
să-ți ating eternitatea
trupul și sufletul tău
din afara mea

Anunțuri

Studiu de relativitate

Proiectie verticala-Jurnal Noiembrie

Arabescuri de lumină – (my photo)


florile galbene
îmi îngălbenesc bănuială că nu este toamnă,
ci doar inexprimabila lumină.

Rara fericire

Rara fericire-Jurnal Noiembrie

Între galben și albastru – (my photo)


cât de melodios e acest cerc îndepărtat al cerului
despletit în cânturile sale
cu palmele,
din verdele grădinii,
până-n vârful dâmbului.

se-ntorc în stoluri păsări,
lumina cu glasul blând își pipăie calea
pe coasta râpei,
în urcușul văilor
brazde de-albastru de-nu-mă-uita
înnoptează-ntre frunzele-abia născute.

asfințitul coboară-n grădini-grădini de aur,
cerul se deschide în supusă și inepuizabilă taină
iar eu adorm suind zorii în dulcea rotirea-stelelor
și-apoi cobor, pe jumătate adormită, întru nemișcata bunei dimineți.