Doar pentru o clipă

-Spatiu-jurnal-noiembrie-wp.my-photo

Spațiu – (my photo)

dacă lumea s-ar opri pentru o clipă
aș rămâne
chiar și pentru o zi
precum arborii care se îmbină-n nemișcare
dacă lumea s-ar opri pentru o clipă
ce s-ar întâmpla cu mine
nu aș mai vedea
pajiștile înflorite
nu aș mai auzi muzica
nu aș mai simți
dacă lumea s-ar opri
oamenii
nu ar mai putea răni oamenii

De câte clipe în nemișcare mi-ar fi necesare pentru a înțelege cât timp pierd nevindecată fiind de trecerea mea cu timpul?