Cuvinte în culoare întunecată

Cetatea zisa Dite-acrylic-carton-panzat-jurnal-noiembrie

Cetatea zisă Dite – acrylic, carton pânzat – (my painting)


Cântul III
Pre-Infernul
Cuvintele în culoare întunecată

Poarta Infernului

,,Prin mine mergi la cuibul întristării,
prin mine mergi la veșnic plâns fierbinte,
prin mine mergi la neamul dat pierzării.

Justiția mișca pe-al meu Părinte;
puterea cea divină m-a durut,
iubirea primă și suprema minte.

Când eu n-am fost, nimic n-a fost creat,
ci veșnic tot și-n veci voi fi durată,
să lase-orice speranță cine-a-intrat.”

,,Prin mine”: aici vorbește poarta Infernului.
,,Puterea, iubirea și mintea”: – adică: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, cele trei persoane ale Sfântei Treimi.
,,Nimic n-a fost creat”: înaintea ei nu fusese create decât lucrurile veșnice, adică cerurile și sufletele îngerești. Pământul, după Dante, a fost creat imediat după îngeri, și Lucifer, căzând din cer, a deschis în el prăpastia în formă de pâlnie cu vârful în jos, care a format Infernul.

Culoare-întunecată: se referă mai mult la sensul lugubru al inscripției de pe Poarta Infernului.

,,Divina Comedie” – de Dante Alighieri – [pagina 79]
trad. George Coșbuc
ed. îngrijită și comentată de Ramiro Ortiz
Iași – © 2000 by Editura POLIROM

Reclame