Studiu de relativitate

Proiectie verticala-Jurnal Noiembrie

Arabescuri de lumină – (my photo)


florile galbene
îmi îngălbenesc bănuială că nu este toamnă,
ci doar inexprimabila lumină.

Reclame